UROLOGY

  • news_18a86fc6a44cdf04a2d96c07f05ddbd4.jpg

Urological diseases. Our urologists will help ensure the proper functioning of the urogenital system. In case of any urological problems take the right decision in medical treatment.


For more information call 42 251 61 71 or e mail us at the following address: rejestracja@hepavita.plAsk

unia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego