LABORATORY TESTS

  • news_239439d3fe653d0a5af324834f9127d0.jpg

In Hepavita there is a wide range of laboratory tests, including: blood cell tests, hormonal, allergic, and many others. We guarantee fast delivery, qualified medical staff and convenient “pick up the results” system designed specifically for your needs to pick up the results.

For more information call 42 251 61 71 or e mail us at the following address: rejestracja@hepavita.plRelated:

TESTS FOR FOOD INTOLERANCE

TESTS FOR FOOD INTOLERANCE

Food intolerance is extremely widespread and it is estimated that 45% of the population could be affected. Reactions are usually delayed and

Badanie na Nietolerancję Pokarmową

Badanie na Nietolerancję Pokarmową

Mamy coraz więcej wiedzy o zależnościach pomiędzy naszym samopoczuciem, zdrowiem a spożywanymi produktami. Długotrwałe objawy

Testy laboratoryjne na Nietolerancję Pokarmową

Testy laboratoryjne na Nietolerancję Pokarmową

Nowy standard pomiaru przeciwciał IgG przeciw składnikom pokarmowym i diagnostyki nietolerancji pokarmowej.Centrum Diagnostyczno-Lecznicze

Ask

unia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego